Нови избори за кметове на община, общински съветници и кметове на кметства на на 23.06.2024 г.

Резултати от проверката за съответствие между размера на дарените или предоставени за предизборната кампания средства възлизащи на обща сума над 1000 лева и размера на доходите на лицето.

Легенда:

- Има съответствие

- В получената информация от базите данни на НАП и НОИ не са установени данни за доходи или наличната информация не покрива напълно размера на дарените/предоставени средства.

Имена Парични с-ва Непарични с-ва Обща стойност Съответствие
Сума: