Нови избори за кметове на община, общински съветници и кметове на кметства на на 23.06.2024 г.

Имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства и размерът на средствата.
Име на кандидат/член на ИнК Предоставил средства на От дата Вид Размер 1 Стойност 2 Декл. 3
Сума:

1 Размер на предоставените средства.

2 Стойност на предоставените непарични средства.

3 За (финансиране) предоставени средства над 933.00 лв. се изисква декларация за произход на средствата от кандидат/член на инициативен комитет. Когато тази декларация не е подадена, редът в таблицата с (финансирането) предоставените средства е с червен фон.