Документи за Нови избори за кметове на община, общински съветници и кметове на кметства на на 23.06.2024 г.

Заявление за упълномощаване на електронен подпис за подаване информацията по чл. 171 от Изборния кодекс към Единния публичен регистър на Сметната палата application-erik-171_V3.pdf

Придружително писмо за представяне на информация letter.pdf

PDF модел за подаване на данни на хартия към ЕРИК за дарители Donors_2023_V4.pdf

PDF модел за подаване на данни на хартия към ЕРИК за кандидати/членове на инициативни комитети Candidates_2023_V4.pdf

PDF модел за подаване на данни на хартия към ЕРИК за агенции(медии) AgencyFinal_2023_V2.pdf

PDF модел Декларация за дарители по чл. 169, ал. 1 от Изборния кодекс dekl-IK_169_al_1_FL_0223.pdf

PDF модел Декларация за кандидати по чл. 169, ал. 2 от Изборния кодекс dekl-IK_169_al_2_0223.pdf

Документи след избори

Инструкции за попълване

PDF шаблоните за отчетите и приложенията към тях се различават в зависимост от вида на участника – партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет. Дадени приложения са в няколко варианта. Разликата във вариантите е броя редове, които могат да се подадат с тях. Подаващия по своя преценка избира кой от вариантите за дадено предложение да използва въз основа на това, какво количество информация трябва да подаде. В PDF шаблоните има заложена програмна логика за задължителни полета и при нарушаване на правилата PDF файлът извежда предупреждаващо съобщение. Попълва се ред след ред, не се позволява празни редове. Преди да бъде затворен даден файл с данни или разпечатан трябва да се запише. Приложения без отчет не се приемат. Файлове различни отвърдените от Сметна палата и публикувани тук не се приемат.

Политически партии
PDF модел за подаване на данни - Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания:

Report_26_02ns_2014_E_P_V3.pdf

PDF модел за подаване на данни - Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

PDF модел за подаване на данни - Справка за предоставените средства от кандидати:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

Коалиции
PDF модел за подаване на данни - Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

Report_26_02ns_2014_E_K_V4.pdf

PDF модел за подаване на данни - Справка за предоставените средства от политическите партии, участващи в коалиция:

1 страница / 10 реда     2 страница / 45 реда    

PDF модел за подаване на данни - Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

PDF модел за подаване на данни - Справка за предоставените средства от кандидати:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

Инициативни комитети
PDF модел за подаване на данни - Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания:

Report_26_02ns2014_E_IK_V3.pdf

PDF модел за подаване на данни - Справка за предоставените средства от членовете на Инициативен комитет:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

PDF модел за подаване на данни - Справка за предоставените средства от кандидат:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

PDF модел за подаване на данни - Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

Местни коалиции

PDF модел за подаване на данни - Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания Report_KOS_2014_R_EMK_V3.pdf

PDF модел за подаване на данни - Справка за предоставените средства от политическите партии и/или коалиции, участващи в местна коалиция:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда     

PDF модел за подаване на данни - Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

PDF модел за подаване на данни - Справка за предоставените средства от кандидати

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда