Нови избори за кметове на община, общински съветници и кметове на кметства на на 23.06.2024 г.

1. Общ брой участници регистрирани в ЦИК: 22
1.1 От тях регистрирани участници
партии 16
коалиции 6
инициативни комитети 0
2. Общ брой участници регистрирани в РИК: 0
инициативни комитети 0
3. Общ брой участници регистрирани в ОИК: 24
3.1 От тях регистрирани участници
партии 15
коалиции 6
инициативни комитети 2
местни коалиции 1

Регистрирани участници в ЦИК

Участник Рег.N:/дата Вид

Регистрирани участници в OИК

Участник Рег.N:/дата Вид Местни Община Кметство Район