Избори за членове на Европейския парламент от Република България

1. Общ брой участници регистрирани в ЦИК: 31
1.1 От тях регистрирани участници
партии 20
коалиции 10
инициативни комитети 1
2. Общ брой участници регистрирани в РИК: 0
инициативни комитети 0
3. Общ брой участници регистрирани в ОИК: 0
3.1 От тях регистрирани участници
партии 0
коалиции 0
инициативни комитети 0
местни коалиции 0

Регистрирани участници в ЦИК

Участник Рег.N:/дата Вид