Избори за членове на Европейския парламент от Република България

Имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения.
Дарител Дарил средства на От дата Вид Цел Размер 1 Стойност 2 Декл. 3
Сума:

1 Размер на даренията.

2 Размер на дарените непарични средства.

3 За дарения над 933.00 лв. се изисква декларация за произход на средствата от дарителя. Когато тази декларация не е подадена, редът в таблицата с дарението е с червен фон.