Избори за членове на Европейския парламент от Република България

Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността.
Наименование ЕИК Вид на агенцията Към участник Описание