ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 09.06.2024 г.

1. Общ брой участници регистрирани в ЦИК: 31
1.1 От тях регистрирани участници
партии 20
коалиции 11
инициативни комитети 0
2. Общ брой участници регистрирани в РИК: 0
инициативни комитети 0
3. Общ брой участници регистрирани в ОИК: 0
3.1 От тях регистрирани участници
партии 0
коалиции 0
инициативни комитети 0
местни коалиции 0

Регистрирани участници в ЦИК

Участник Рег.N:/дата Вид