ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 09.06.2024 г.

Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността.
Наименование ЕИК Вид на агенцията Към участник Описание