Документи за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 09.06.2024 г.

Заявление за упълномощаване на електронен подпис за подаване информацията по чл. 171 от Изборния кодекс към Единния публичен регистър на Сметната палата application-erik-171_V3.pdf

Придружително писмо за представяне на информация letter.pdf

PDF модел за подаване на данни на хартия към ЕРИК за дарители Donors_2023_V4.pdf

PDF модел за подаване на данни на хартия към ЕРИК за кандидати/членове на инициативни комитети Candidates_2023_V4.pdf

PDF модел за подаване на данни на хартия към ЕРИК за агенции(медии) AgencyFinal_2023_V2.pdf

PDF модел Декларация за дарители по чл. 169, ал. 1 от Изборния кодекс dekl-IK_169_al_1_FL_0223.pdf

PDF модел Декларация за кандидати по чл. 169, ал. 2 от Изборния кодекс dekl-IK_169_al_2_0223.pdf

Документи след избори

Инструкции за попълване

PDF шаблоните за отчетите и приложенията към тях се различават в зависимост от вида на участника – партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет. Дадени приложения са в няколко варианта. Разликата във вариантите е броя редове, които могат да се подадат с тях. Подаващия по своя преценка избира кой от вариантите за дадено предложение да използва въз основа на това, какво количество информация трябва да подаде. В PDF шаблоните има заложена програмна логика за задължителни полета и при нарушаване на правилата PDF файлът извежда предупреждаващо съобщение. Попълва се ред след ред, не се позволява празни редове. Преди да бъде затворен даден файл с данни или разпечатан трябва да се запише. Приложения без отчет не се приемат. Файлове различни отвърдените от Сметна палата и публикувани тук не се приемат.

Политически партии
PDF модел за подаване на данни - Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания:

Report_26_02ns_2014_E_P_V3.pdf

PDF модел за подаване на данни - Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

PDF модел за подаване на данни - Справка за предоставените средства от кандидати:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

PDF модел за подаване на данни - Информация по чл. 178, ал.6 от Изборния кодекс за средства за медийни пакети: 1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда     

Коалиции
PDF модел за подаване на данни - Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

Report_26_02ns_2014_E_K_V4.pdf

PDF модел за подаване на данни - Справка за предоставените средства от политическите партии, участващи в коалиция:

1 страница / 10 реда     2 страница / 45 реда    

PDF модел за подаване на данни - Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

PDF модел за подаване на данни - Справка за предоставените средства от кандидати:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

PDF модел за подаване на данни - Информация по чл. 178, ал.6 от Изборния кодекс за средства за медийни пакети:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда     

Инициативни комитети
PDF модел за подаване на данни - Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания:

Report_26_02ns2014_E_IK_V3.pdf

PDF модел за подаване на данни - Справка за предоставените средства от членовете на Инициативен комитет:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

PDF модел за подаване на данни - Справка за предоставените средства от кандидат:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

PDF модел за подаване на данни - Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания:

1 страница / 10 реда      2 страници / 45 реда      4 страници / 100 реда      6 страници / 200 реда     

PDF модел за подаване на данни -Информация по чл. 178, ал.6 от Изборния кодекс за средства за медийни пакети:

1 страница / 10 реда

2 страници / 45 реда