Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г.

Имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства и размерът на средствата.
Име на кандидат/член на ИнК Предоставил средства на От дата Вид Размер 1 Стойност 2 Декл. 3
Сума:

1 Размер на предоставените средства.

2 Стойност на предоставените непарични средства.