Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г.

Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността.
Наименование ЕИК Вид на агенцията Към участник Описание