Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г.

Имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения.
Дарител Дарил средства на От дата Вид Цел Размер 1 Стойност 2 Декл. 3
Сума:

1 Размер на даренията.

2 Размер на дарените непарични средства.