Частични избори за кметове на кметства на 10 март 2024 г.

Имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения.
Дарител Дарил средства на От дата Вид Цел Размер 1 Стойност 2 Декл. 3
Сума:

1 Размер на даренията.

2 Размер на дарените непарични средства.

3 За дарения над 933.00 лв. се изисква декларация за произход на средствата от дарителя. Когато тази декларация не е подадена, редът в таблицата с дарението е с червен фон.