Частични избори за кметове на кметства на 10 март 2024 г.

Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността.
Наименование ЕИК Вид на агенцията Към участник Описание