Частични избори за кметове на кметства на 23.06.2024 г.

1. Общ брой участници регистрирани в ЦИК: 14
1.1 От тях регистрирани участници
партии 10
коалиции 4
инициативни комитети 0
2. Общ брой участници регистрирани в РИК: 0
инициативни комитети 0
3. Общ брой участници регистрирани в ОИК: 15
3.1 От тях регистрирани участници
партии 8
коалиции 2
инициативни комитети 4
местни коалиции 1

Регистрирани участници в ЦИК

Участник Рег.N:/дата Вид

Регистрирани участници в OИК

Участник Рег.N:/дата Вид Местни Община Кметство Район