Нови избори за кметове на кметства на 10 март 2024 г.

1. Общ брой участници регистрирани в ЦИК: 5
1.1 От тях регистрирани участници
партии 3
коалиции 2
инициативни комитети 0
2. Общ брой участници регистрирани в РИК: 0
инициативни комитети 0
3. Общ брой участници регистрирани в ОИК: 9
3.1 От тях регистрирани участници
партии 3
коалиции 1
инициативни комитети 5
местни коалиции 0

Регистрирани участници в ЦИК

Участник Рег.N:/дата Вид

Регистрирани участници в OИК

Участник Рег.N:/дата Вид Местни Община Кметство Район