Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1. Общ брой участници регистрирани в ЦИК: 67
1.1 От тях регистрирани участници
партии 58
коалиции 9
инициативни комитети 0
2. Общ брой участници регистрирани в РИК: 0
инициативни комитети 0
3. Общ брой участници регистрирани в ОИК: 653
3.1 От тях регистрирани участници
партии 55
коалиции 8
инициативни комитети 375
местни коалиции 271

Регистрирани участници в ЦИК

Участник Рег.N:/дата Вид

Регистрирани участници в OИК