ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 02 април 2023

1. Общ брой участници регистрирани в ЦИК: 21
1.1 От тях регистрирани участници
партии 14
коалиции 7
инициативни комитети 0
2. Общ брой участници регистрирани в РИК: 2
инициативни комитети 2
3. Общ брой участници регистрирани в ОИК: 0
3.1 От тях регистрирани участници
партии 0
коалиции 0
инициативни комитети 0
местни коалиции 0

Регистрирани участници в ЦИК

Участник Рег.N:/дата Вид

Регистрирани участници в РИК

Участник Рег.N:/дата Вид