1. Отчетен период
  2. 2015 г.

Финансов контрол на политическите партии - 2015 година
към:31.03.2016