1. Отчетен период
  2. 2012 г.

Финансов контрол на политическите партии - 2012 година
към:01.04.2013